Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu informacyjnego Sulejow24.com

 

Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług portalu sulejow24.com 


Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
Sebastian Domaradzki
kontakt: sulejow24@interia.pl

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:
  poczta elektroniczna:
  e-mail: sulejow24@interia.pl
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 • Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia portalowi sulejow24.com świadczenia usług, jak również do następujących celów: analityka (Google), funkcje społecznościowe, interakcje oparte na lokalizacji, komentowanie treści, kontakt z użytkownikiem, reklama.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Logi Systemowe i Konserwacja
  Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez strony trzecie mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych danych osobowe (takich jak adres IP, pliki cookies.).
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sulejow24.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
Zaufani partnerzy